Skip to content
Enjoy Free Shipping with any purchase of HK $500 or above
Enjoy Free Shipping with any purchase of HK $500 or above
【簡易無麩早餐】 Murase 無麩質米麥粒水果乳酪 | Rice Granola Fruit Yogurt

【簡易無麩早餐】 Murase 無麩質米麥粒水果乳酪 | Rice Granola Fruit Yogurt

上班一族趕著番工,又想食個健康嘅早餐?將你鐘意嘅水果、乳酪同 Murase 無麩質米麥粒 加埋一齊,3分鐘就食得,零失敗手殘都整到

Previous article 【100% Wellness x Chaya】 無麩質純素青咖喱 Gluten-Free Vegan Green Curry!